Praktiske oplysninger

Mødetider:
Mandag: 8.30 – 15.15
Tirsdag: 8.30 – 15.15
Onsdag: 8.30 – 15.15
Torsdag: 8.30 – 15.15
Fredag: 8.30 – 14.30

Adresser:
Ravnsborggade 18 (R18), baggården: Kontor/vejledning/administration, Kampagneværksted, Køkken, Kunst & Projekt.
Ravnsborggade 19, (R19) baggården: Træ (stuen), Beklædningsdesign (1. sal), Foto (2. sal)
KulturCoach: Husumgade 44, gården: Gastronomi, Idrætspædagogisk værksted og Hip-hop/dans.

Fravær:
Hvis du er forhindret i at møde, så ring afbud til din lærer. Hvis ikke du har din lærers nr., så ring til kontoret på telefonnummer: 3536 3737.
Hvis du udebliver fra undervisningen uden afbud, får du ikke skoleydelse. Ligeledes trækkes du for de timer, du møder for sent. Hvis du skal til læge, sagsbehandler eller den slags, kan du få fri til det – men husk at aftale det med din lærer.
Hvis du er syg i længere tid, kan det være, at du bliver bedt om at komme med en lægeerklæring.

Skoleydelse:
Du får udbetalt skoleydelsen den sidste fredag i måneden. Lønnen udregnes pr. uge (under 18 år: 358 kr., over 18 år/hjemmeboende: 621 kr., over 18 år/udeboende: 1440 kr. – før skat). De fleste måneder får du for 4 uger, nogle måneder for 5 uger. Som betaling for frokost (og mad på ture, kaffe osv.), bliver du hver måned trukket 200 kr.

Ferie:
På et år optjener du 5 ugers ferie (hvor du også får skoleydelse). Skolen har en fælles ferieperiode – hvis du har brug for at holde ferie på et andet tidspunkt, kan det evt. aftales med din linielærer. I 2017 er sidste dag før sommerferie d. 30. juni, og vi møder igen efter ferien d. 7. august kl. 10.00.

Afspadsering:
Nogle gange er der undervisning udenfor normal skoletid (f.eks. i forbindelse med ture eller projekter). Så optjener du afspadserings-timer, som vi bruger til f.eks. at holde efterårs-”ferie” og vinter-”ferie”.

Deltagerråd og Skolemøde:
Skolen har et Deltager-råd (“Ø-rådet”), der mødes ca. hver 14. dag. Med jævne mellemrum holder hele skolen et fælles møde, hvor vi planlægger projekter, hører oplæg osv.

Praktik:
Alle elever kommer en uge i praktik i løbet af foråret, og en uge i løbet af efteråret. Den planlægges sammen med din linie-lærer og vejlederen. Hvis du har lyst, kan du komme i praktik i op til 4 uger pr. ½ år.

Forløbsplan:
Når du starter udfylder du en ”forløbsplan”, hvor du bliver spurgt om en række spørgsmål om hvad du har lavet før, hvad du gerne vil lave på skolen, dine uddannelses-ønsker osv. Hver 3. måned udfyldes en ny forløbsplan. Formålet er at du, din lærer og vejlederen løbende kan tænke over, hvad du vil have fordel af at beskæftige dig med, for at komme videre med dine ønsker og planer.

Frokost:
Der er som regel frokost i kantinen kl. ca. 12.00.

Transport-godtgørelse:
Som elev på produktionsskole, kan du få et “Ungdomskort”. Kontoret hjælper dig gerne (medbring din NemId).

Pædagogisk dag:
Ca. hver 2. fredag mødes lærerne til pædagogisk dag, også kaldet ”P-dag”. Elever har ofte fri disse dage. Følg med på de ophængte kalendere.

Dansk og matematik:
For de, der har lyst til det – eller brug for det – er der undervisning i dansk og matematik (3 timer om ugen). Snak med din vejleder, hvis det er noget for dig. Dansk- og matematikundervisning finder sted på skolen, indenfor den normale skoletid. Undervisningen varetages af lærere fra KVUC. Et dansk/matematik-forløb starter typisk med en “screening”, så elev og lærer bliver klar over elevens udgangspunkt, og undervisningen kan tilrettelægges på det rette niveau. Når eksamenstid nærmer sig, beslutter eleven, om hun/han ønsker at afslutte med eksamen. Som udgangspunkt retter undervisningen sig mod eksamen på “G-niveau” (folkeskolens afgangsprøve – 9. klasse), men såfremt lærer og elev vurderer, at det er realistisk, kan der afsluttes på “D-niveau” (folkeskolens udvidede afgangsprøve).

Forsikring:
Du er dækket af en ulykkesforsikring, når du er på skolen. Det koster 35 kr. om måneden, som bliver trukket fra din løn.

Psykolog
Skolen har tilknyttet psykologer. Dem kan du gøre brug af – det er ganske anonymt og gratis. Hvis det er noget for dig, så snak med din vejleder.

Facebook
Skolen har en Facebook-konto (facebook.com/okologiske.produktionsskole), som blandt andet bruges til at holde kontakt med gamle elever. Der er også en gruppe “Øko-elever 2016-2017” til interne beskeder.