KUU

Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) er en 2-årig uddannelse, bestående af værkstedsfag, praktik og almen undervisning. For at starte, skal man have en godkendelse fra sin UU-vejleder. Undervisningen er SU-berettiget (for elever, der er fyldt 18 år). Når man er færdig, får man titel af ”erhvers-assistent” inden for et erhvervsområde.

Du kan læse mere om uddannelsen på www.erhvervsassistent.dk

Det er muligt at starte på KUU i august og januar.

Her på ØKO har vi følgende KUU-uddannelsestilbud:

 

 

1. PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE

Her arbejder vi med, hvordan dans, idræt og musik kan bruges til at skabe fællesskab mellem mennesker. Du lærer, hvordan man planlægger og afvikler aktiviteter for børn og unge i skoler og på institutioner. Vi arbejder med forskellige pædagogiske metoder og redskaber og hvordan de bruges til forskellige målgrupper. Og du bliver klogere på krop og sundhed.

Uddannelsen er for dig, der kan lide at arbejde med musik, dans, bevægelse og idræt. Du kan lide at indgå i et fællesskab og synes det er sjovt at arbejde med børn og unge.

På uddannelsen kan du vælge at fokusere på Dans eller Idræt.

“Pædagogik og bevægelse” er hjemmehørende på Husumgade 44.

(Uddannelsen er en del af KUU-temaet ”Børn, Unge og Ældre”.)

 

2. GASTRONOMI

På dette værksted kommer du til at arbejde professionelt med madlære, køkkendrift og kundebetjening. Du kommer til at lære, hvordan mad kan bruges til at danne fællesskaber gennem madarrangementer som folkekøkkener, madboder og madfestivaler.

Du får viden om fødevarer, ernæring og sundhed, og lærer hvordan man planlægger, fremstiller og serverer en menu.

Her kan du se en lille film om uddannelsen.

“Mad og sundhed” er hjemmehørende på Husumgade 44.

(Uddannelsen er en del af KUU-temaet ”Mad og Sundhed”)

 

 

3. KUNST & PROJEKT

På Kunst & Projekt veksler undervisningen mellem faglige oplæg og projekter. Her får du indblik i forskellige kreative processer.

På Kunst & projekt bliver du en del af et energisk team, der producerer visuelle udtryk til udstillinger, udsmykningsopgaver, events og diverse produkter til salg mm.

Af og til tager vi på udstillinger, hvor vi diskuterer indhold, virkemidler og formidling.

Hvad lærer du?

Vi arbejder med forskellige teknikker, f.eks. papir-collage, stencil, linoleum- og træsnit, serigrafi, maleri mm., og vi afprøver forskellige materialer, f.eks. kul, akryl, blæk, blyant mm.

Der er faste ugentlige moduler med tegneundervisning (croquis) og teoretisk undervisning (film, bøger, foredrag mm).

Hvad kan du bruge det til?

På Kunst & Projekt får du styrket din selvtillid, og du kommer nærmere en afklaring af dine planer for uddannelse. Det kunne f.eks. være grafisk tekniker, skiltetekniker, grafisk designer, designskole, Kunstakademiet m.m.

På Kunst & Projekt vægter vi det aktive, forpligtende fællesskab højt, og det danner rammen for din personlige udvikling, både internt i værkstedet og i tværfaglige projekter og andre større sociale sammenhænge

4. FOTO

På Fotolinjen får du udviklet din evne til at udtrykke dig kreativt og personligt igennem fotografiet.

Du får mulighed for at stifte bekendtskab med de fotografiske traditioner og metoder. Vi udforsker forskellige stilarter indenfor fotografiet, bl.a. kunstfotografi, modefotografi, portræt og reportagefoto.

Dagligdagen veksler mellem mindre blokke af faglige oplæg, øvelser og projekter, både fælles og individuelle.

Du får et kamera stillet til rådighed, som du kan låne med hjem, så du har mulighed for at arbejde på fotoprojekter hvor som helst og når som helst.

Hvad lærer du?

Du bliver trænet i evnen at se på billeder, og du vil gennem gennemgang og diskussioner blive god til at tage stilling til, hvad der for dig er et godt foto – og hvorfor. Hvis du har behov for det, får du mulighed for en introduktion til kameraets teknik og til at lære, hvordan teknikken kan bruges og udnyttes.

Du bliver fortrolig med Adobe Photoshop og Bridge til efterbehandling og udvælgelse af billeder.

Hvad kan du bruge det til?

Efter et forløb på Fotolinjen vil du have et bedre grundlag for at kunne vælge videre uddannelsesretning, fx som billedjournalist eller reklamefotograf. Du kan også afprøve, om du ønsker at gå i retning af den mere grafiske vej, fx som grafisk tekniker eller grafisk designer.

Fotolinjen har lokaler i Ravnsborggade 19, 2. sal

 

5. BEKLÆDNING & DESIGN

Vi designer og producerer originale kreationer med vægt på både egne ideer og trends. Vi tager udgangspunkt i dine egne ambitioner, og du vil blive udfordret gennem målrettede opgaver og kreative processer.

Vi arbejder med alt fra bukser, skjorter, jakker og nederdele til udsmykningsprojekter og dekoration.

Vi lægger vægt på sidemandsoplæring samt teamwork ved siden af individuelle opgaver og produktioner. På den måde vil du udvikle dig og blive dygtigere til arbejdet med beklædningsdesign. Du vil også blive mere moden og få en bedre forståelse af, hvad du kan.

Hvad lærer du?

På Beklædningsdesign får du en grundig introduktion i både fag og håndværk. Du kommer gennem hele processen fra idé til færdigt produkt og arbejder undervejs med inspiration, idéudvikling, skitser og modetegning, konstruktion af grundformer efter individuelle mål, mønsterudvikling og tilskæring, drapering og opsyning.

Hvad kan du bruge det til?

Efter et forløb på Beklædningsdesign vil du have et bedre grundlag for at kunne vælge videre uddannelsesretning. Opholdet kan bruges som en solid start, hvis du drømmer om en uddannelse inden for formidling, håndværk eller design.

Beklædningsdesign har lokaler i Ravnsborggade 19, 1. sal

 

5. TRÆ & DESIGN

Denne linje giver forståelse og glæde for træ, materialer og design.

På værkstedet lægger vi vægt på teamwork, sidemands-oplæring, og glæden ved sammen at skabe brugbare og æstetiske produkter.

Produktionen på værkstedet består primært af mindre opgaver, der ofte kræver særligt design og kommunikation med aftageren. Her er der plads til dine egne idéer og løsningsforslag.

Gennem mindre byggeopgaver udenfor skolen får du indsigt i anlægsarbejde, og vi udfører en del bygningsvedligeholdelse og -forandring i form af snedker/tømrer-jobs på skolen.

Vi har også et mindre cykelværksted, hvorfra vi bl.a. vedligeholder skolens cykler.

Hvad lærer du?

Du får indsigt i håndværk som snedker, tømrer og møbelsnedker samt fagenes forskellige traditioner.

På værkstedet lærer du at bruge håndværktøj, el-værktøj og stationære maskiner. Du lærer de forskellige træsorter og pladematerialer at kende, og du får styr på de generelle fagudtryk i arbejdet med værktøj og træ.

Hvad kan du bruge det til?

Efter et forløb på Træværkstedet vil du være bedre forberedt til at tage en uddannelse indenfor Bygge- og Anlægsfagene, især uddannelsen til tømrer, bygningssnedker og møbelsnedker.

Træværkstedet har lokaler i Ravnsborggade 19

 

 

5. KAMPAGNE

Kampagneværkstedet planlægger og gennemfører en ’ung-til-ung kampagne’, Ung Aktion, som fokuserer på at forbedre vilkårene for unge både i Danmark og i tredjeverdenslande. Du bliver klædt på til at skabe, udvikle, formidle og afvikle kampagnen.

Hvert år rejser vi til det udviklingsland, kampagnen handler om (i efteråret 2016: Egypten), samt rundt på skoler i Danmark for at mobilisere andre unge. Du får altså mulighed for at være med til at gøre en forskel og møde andre unge samt at styrke fællesskab og samarbejde på tværs.

Hvad lærer du?

Du bliver øvet i organisations- og koordineringsarbejde, i at tænke kreativt, innovativt og strategisk i forhold til at lave oplysningsarbejde. Du er f.eks. med til at lave oplæg for unge på andre skoler, workshops, plakater, flyers, film, festival m.m.

Du får træning i at debattere udviklingsproblematikker, lave research og behandle data samt at arbejde med sociale medier. Du får øvet dig i at skrive og holde oplæg for en større forsamling. Du får også introduktion til videoproduktion og -redigering.

Hvad kan du bruge det til?

Du vil blive bedre til at formidle og beskæftige dig med sociale medier, og du vil få kendskab til at arbejde med kampagner og udviklingsarbejde.

(“Kampagne” er en del af KUU-temaet ”Genbrug, Byg, Bolig, Design og Innovation”)