Kunst & Projekt

Hvad laver vi?

På Kunst & Projekt veksler undervisningen mellem faglige oplæg og projekter. Her får du indblik i forskellige kreative processer.

På Kunst & projekt bliver du en del af et energisk team, der producerer visuelle udtryk til udstillinger, udsmykningsopgaver, events og diverse produkter til salg mm.

På Kunst & Projekt vægter vi det aktive, forpligtende fællesskab højt, og det danner rammen for din personlige udvikling, både internt i værkstedet og i tværfaglige projekter og andre større sociale sammenhænge.

Af og til tager vi på udstillinger, hvor vi diskuterer indhold, virkemidler og formidling.

Hvad lærer du?

Vi arbejder med forskellige teknikker, f.eks. papir-collage, stencil, linoleum- og træsnit, serigrafi, maleri mm., og vi afprøver forskellige materialer, f.eks. kul, akryl, blæk, blyant mm. Der er faste ugentlige moduler med tegne-undervisning (croquis) og teoretisk undervisning (film, bøger, foredrag mm).

Hvad kan du bruge det til?

På Kunst & Projekt får du styrket din selvtillid, og du kommer nærmere en afklaring af dine planer for uddannelse. Det kunne f.eks. være grafisk tekniker, skiltetekniker, grafisk designer, designskole, Kunstakademiet m.m.

Kunst & Projekt har lokaler i Ravnsborggade 18, 1. sal