Kontor (NB lige nu optager vi ikke elever)

Hvad laver vi?

På denne linje får du god erfaring med arbejdet på et kontor. Kontorlinjen er skolens mindste værksted, men har dagligt kontakt med de øvrige værksteders elever og lærere.

Du får en række arbejdsopgaver i forbindelse med skolens økonomi og med registrering af ind- og udslusning af elever.

Du bliver en del af skolens ansigt udadtil ved at sørge for telefonomstilling, modtage/fordele post, bestille kontorartikler m.m. Du har også en servicefunktion overfor skolens elever, hvor du besvarer spørgsmål, laver studiekort m.m.

Hvad lærer du?

Du vil få en forståelse for Office-pakken ved at udføre opgaver i både tekstbehandling og regneark samt en introduktion til regnskabsprogrammet Navision (C5). Du lærer bl.a. om kontering, bogføring og regnskab.

Ved at arbejde sammen med resten af administrationen med både rutinemæssige og udfordrende nye opgaver, udvikler du din selvstændighed og ansvarlighed.

Hvad kan du bruge det til?

Du vil blive bedre til at styre din egen økonomi, og du får en bedre forståelse af at drive virksomhed eller projekter. Har du lyst til at gå videre med økonomi og regnskab, vil du være godt rustet til at gennemføre en HG-uddannelse.

Kontorlinjen har lokaler i Ravnsborggade 18, 3. sal 

Her kan du se Kompetencetavlen for Kontor-værkstedet.