Køkken

Hvad laver vi?

På skolens køkkenlinje er du med til at drive skolens kantine, hvor vi dagligt serverer varm mad for ca. 80 personer. Af og til løser vi cateringopgaver ud af huset eller bruger dagen til inspiration, eksperimenter eller mere formel undervisning.

Dagen starter normalt med, at vi planlægger menuer og tilrettelægger arbejdet.  Du er bl.a. med til at planlægge, købe ind, tilberede og servere maden. Som elev får du gradvist mere indflydelse og ansvar, både individuelt og som deltager i gruppeopgaver.

Hvad lærer du?

Ved hver dag at skulle stå til ansvar for resten af skolen mht. deadlines, menu, kvalitet, servering m.m. lærer du om arbejdet i et professionelt køkken.

Du får erfaring med planlægning og tilberedning, og gennem mere strukturerede undervisningsforløb lærer du om f.eks. ernæring og sundhed, råvaregrupper, køkkenhygiejne, egenkontrol, fagudtryk og sikkerhed. Du lærer at bruge opskrifter, men også at kunne arbejde kreativt uden opskrifter.

Hvad kan du bruge det til?

Du lærer at lave mad og bliver i stand til at klare dig bedre, når du flytter hjemmefra.

Du får trænet dine evner i samarbejde og i at arbejde under tidspres – og får afprøvet, om en uddannelse indenfor køkkenfaget er noget for dig.

Økologisk Køkken har lokaler i Ravnsborggade 18, 4. sal

Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter