NYHEDER OM FGU

Fra august 2019 er  den nye uddannelse FGU (Forberende GrundUddannelse) startet, og har blandt andet afløst produktionsskolerne. Også ØKO er blevet en del af den nye 2-årige uddannelse på FGU Hovedstaden. Vi hedder nu FGU Nørrebro.
Vores værksteder fortsætter som hidtil, og der vil der ud over være mulighed for undervisning i almene fag, samt mulighed for at gennemføre en praktik-baseret uddannelse (EGU). Elever, der er startet som produktionsskole-elever eller som elever på Kombineret UngdomsUddannelse (KUU) har mulighed for at færdiggøre deres forløb, også efter august.

 

Sådan bliver du optaget på FGU Hovedstaden:

Du skal allerførst kontakte din vejleder og aftale et møde. Husk at tage dine skolepapirer fra tidligere og eventuelle eksamensbeviser med til mødet. Din vejleder finder du ved at ringe enten til din kommune og spørge, eller du kan finde vedkommende på minvejleder.dk

Sammen med vejlederen finder du ud af, om FGU Hovedstaden er noget for dig. Vejlederen laver en såkaldt målgruppevurdering og en uddannelsesplan. Du skal lave en liste med tre ønsker om, hvor på FGU Hovedstaden, du vil gå. En uge efter din ansøgning er modtaget, får du besked af skolen om, hvor du skal gå.

 

På FGU Nørrebro har vi rundvisninger:

Skolen har 2 adresser på Nørrebro

1) Rundvisning Ravnsborggade – Køkken, Kampagne/Ung Aktion, Kunst & Projekt, Træ, Beklædningsdesign, Foto:

Hver tirsdag kl. 10.00 (ingen tilmelding -bare duk op)

NB: Vi holder ikke rundvisninger i uge 42 grundet efterårsferie!

 

Adresse: Ravnsborggade 18, Baghuset, 2200 København

2) Rundvisning Husumgade – Gastronomi, Dans / Hip-hop og Idrætspædagogik:

Hver onsdag kl. 13.00 (ingen tilmelding -bare duk op)

Adresse: Husumgade 44, 2200 København

Bare mød op – du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd. Du er også meget velkommen til at ringe til os på telefon 3536 3737

Du kan læse mere om FGU Hovedstaden her:  www.fguhovedstaden.dk

ØKO – den økologiske produktionsskole

ØKO er et kreativt og praktisk skoleforløb, hvor du som elev kan blive en del af spændende projekter på lokalt og globalt. ØKO er en skole hvor du kan få plads til at være dig selv, og udvikle dig personligt og fagligt. Målet med et ophold på ØKO er at styrke dine personlige, sociale og faglige udvikling og hjælpe dig med en afklaring af ønskerne for fremtiden.

Opholdet skal give dig et forbedret grundlag for at gennemføre en egentlig kompetencegivende uddannelse eller begynde på et job. På skolen tilbydes eleverne undervisning i dansk og matematik. Undervisningen kan afsluttes med eksamen på 9- eller 10. klasse-niveau. Skolen ønsker også at være en aktiv og synlig del af byen og lokalområdet Indre Nørrebro. Det betyder, at vi som skole indgår i aktiviteter og arrangementer, som vi enten selv igangsætter eller som andre har igangsat.

ØKO ønsker af eleverne, at de er med til at præge den skole, de går på. Vi afholder jævnligt skolemøder, hvor alle elever og lærere deltager.

Skolens deltagerråd (”Ø-rådet”) består af repræsentanter for eleverne på alle værksteder. De mødes jævnligt, og deltager i den løbende udvikling af undervisning, projekter og sociale/kulturelle arrangementer.

Vi arbejder bevidst med at prioritere elevindflydelsen i udvælgelse og udvikling af konkrete opgaver og projekter.
Således starter vi typisk et nyt projekt (stort eller lille) med at inddrage elever i konceptudvikling og planlægning. Ligeledes afholder vi jævnligt, f.eks. på vores produktionsture, fælles evalueringer og udvikling af skolens kultur, rutiner og prioriteringer.

``ØKO gjorde at jeg blev målrettet, og gav mig motivation og selvtillid til at forfølge mine drømme.``

Tidligere elev Camillo Springborg, 24 år, selvstændig foto -og videograf

``Livet er bare blevet lidt mere spændende efter mit år på ØKO - Jeg tør nu, hvor jeg før ville tie.``

Malou Bengtson, 20 år, Studerende

RUNDVISNING

Skolen har 2 adresser på Nørrebro

1) Rundvisning Ravnsborggade – Køkken, Kampagne/Ung Aktion, Kunst & Projekt, Træ, Beklædningsdesign, Foto:

Hver tirsdag kl. 10.00 (ingen tilmelding -bare duk op) NB: Tirsdag d. 1 oktober 2019 er der ingen rundvisning!

Adresse: Ravnsborggade 18, Baghuset, 2200 København

2) Rundvisning Husumgade – Gastronomi, Dans / Hip-hop og Idrætspædagogik:

Hver onsdag kl. 13.00 (ingen tilmelding -bare duk op)

Adresse: Husumgade 44, 2200 København

Bare mød op – du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd. Du er også meget velkommen til at ringe til os på telefon 3536 3737