Hvis denne dag ikke passer i din kalender, så husk at der altid er mulighed for at deltage i skolens rundvisninger tirsdage kl. 9.30 (Ravnsborggade) og onsdage kl. 9.30 (Husumgade).

ØKO er et kreativt og praktisk skoleforløb, hvor du som elev kan blive en del af spændende projekter på lokalt og globalt. ØKO er en skole hvor du kan få plads til at være dig selv, og udvikle dig personligt og fagligt. Målet med et ophold på ØKO er at styrke dine personlige, sociale og faglige udvikling og hjælpe dig med en afklaring af ønskerne for fremtiden. Opholdet skal give dig et forbedret grundlag for at gennemføre en egentlig kompetencegivende uddannelse eller begynde på et job. På skolen tilbydes eleverne undervisning i dansk og matematik. Undervisningen kan afsluttes med eksamen på 9- eller 10. klasse-niveau. Skolen ønsker også at være en aktiv og synlig del af byen og lokalområdet Indre Nørrebro. Det betyder, at vi som skole indgår i aktiviteter og arrangementer, som vi enten selv igangsætter eller som andre har igangsat.

ØKO ønsker af eleverne, at de er med til at præge den skole, de går på. Vi afholder jævnligt skolemøder, hvor alle elever og lærere deltager. Skolens deltagerråd (”Ø-rådet”) består af repræsentanter for eleverne på alle værksteder. De mødes jævnligt, og deltager i den løbende udvikling af undervisning, projekter og sociale/kulturelle arrangementer.

Vi arbejder bevidst med at prioritere elevindflydelsen i udvælgelse og udvikling af konkrete opgaver og projekter. Således starter vi typisk et nyt projekt (stort eller lille) med at inddrage elever i konceptudvikling og planlægning. Ligeledes afholder vi jævnligt, f.eks. på vores produktionsture, fælles evalueringer og udvikling af skolens kultur, rutiner og prioriteringer.

``ØKO gjorde at jeg blev målrettet, og gav mig motivation og selvtillid til at forfølge mine drømme.``

Tidligere elev Camillo Springborg, 24 år, selvstændig foto -og videograf

``Livet er bare blevet lidt mere spændende efter mit år på ØKO - Jeg tør nu, hvor jeg før ville tiet.``

Malou Bengtson, 20 år, Studerende

Der er rundvisning på skolen hver tirsdag kl. 9.30 på Ravnsborggade 18 (Køkken, Kontor, Kampagne, Kunst & Projekt, Træ, Beklædningsdesign, Foto) og hver onsdag kl. 9.30 på Husumgade 44 (Gastronomi, Dans / Hip-hop og Idrætspædagogik).

NB: Ikke rundvisning d. 16/17 april 2019

 

Bare mød op – du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd. Du er også meget velkommen til at ringe til os på telefon 3536 3737